Graf naměřených hodnot za poslední dvě hodiny

Stránka zobrazuje v grafické podobě hlavní údaje naměřené touto meteorologickou stanicí za poslední dvě hodiny. Data jsou aktualizována průběžně, pouze v případě výpadku přenosu dat stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po obnovení datového přenosu. Pokud graf není zobrazen, není načteno dostatečné množství dat a graf se znovu objeví až počet vzorků bude kompletní. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené. Data grafu jsou vzorkována v intervalu 5 minut a graf je v prohlížeči automaticky obnovován každé tři minuty.

Poslední aktualizace: 18.4.2024 3:25:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)