Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.

LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1847661554744
2817867445660
3727463443462
4746751517152
5746066543555
6796574363947
7877478433647
8887664395559
9776871306754
10777663484644
11877456455858
12877870325766
13798359513872
14797974304260
15716468365650
16747885545753
17787976588248
18667364426558
19686070455946
208173472449
218274483645
227066414442
238072584654
248363434453
257266583336
267167603941
278365623740
288365554346
2976533645
3058483639
31756138

Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 20.6.2018 9:25:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)