Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.

LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1929286909190
2939283798594
3929380769094
4888983758995
5908985828194
6908691797083
7929290837677
8929091918390
9928286749194
10938689839392
11938981939093
12939089919495
13879189888590
14858891857587
15908791849284
16919092919475
17929287879387
18919277939485
19918985898985
209289857987
219284847585
228983827889
239182888991
249084919386
258882868877
268781868890
279078919091
289180928591
2989908892
3087888694
31869090

Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 20.6.2018 9:25:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)