Graf zobrazuje teplotu, tlak, vlhkost a srážky za posledních dní a je založen na hodinovém vzorkování. Aktualizace dat na této webové stránce probíhá v intervalu  minut, pouze v případě výpadku přenosu dat stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících hodnot dojde vždy po obnovení datového přenosu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené. Stránka je v prohlížeči automaticky obnovována každých třicet minut.